เรื่องที่พ่อแม่ต้องระวัง เมื่อเด็กพูดช้ากว่าวัย

ในปกติเมื่อเด็กที่เกิดมาก็จะมีพัฒนาการทางด้านต่างๆตามวัย รวมไปถึงการพัฒนาด้านภาษาและการพูด ได้ปกติทั่วไปแล้วเด็กจะสามารถพูดได้เมื่อมีอายุ 2-3 ปีและในขณะที่เด็กบางรายในวัยดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะพูดได้หมายถึงอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษา

 

พัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดของเด็กที่ผิดปกติจะมีอาการดังนี้

-​ ช่วงอายุ 6-10 เดือน ยังจะไม่ส่งสัญญาณในการพูด ไม่หันมาตามเสียงและไม่เลียนแบบ

-​ ในช่วงอายุ 15 เดือน ไม่สามารถทำตามไม่เข้าใจคำสั่งง่ายๆ ยังไม่มีการพูดคำแรกและไม่มีภาษาทางกาย

-​ ในช่วงอายุ 1-2 ปี ยังไม่เริ่มมีการสื่อสาร ไม่เข้าใจในคำถามหรืออาจจะพูดไม่หยุดและไม่สื่อสารในเรื่องเดียวกัน

– ในช่วงอายุ 3 ปียังไม่บอกความต้องการและไม่เข้าใจ ไม่เคยใช้ประโยคคำถามหรืออาจจะพูดเป็นภาษา Script ที่ไม่ใช่ภาษาของเด็กในวัยเดียวกัน

ในส่วนของสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความผิดปกติของการพัฒนาการทางด้านภาษาและการพูด สามารถที่จะตรวจดูได้ตั้งแต่ในครรภ์มารดา แล้วถ้าหากเกิดความผิดปกติจากโรคทางพันธุกรรม ก็จะเป็นการตรวจโครโมโซม แต่ถ้าเป็นสาเหตุอื่นอาจจะต้องรอจนกว่าเด็ก เกิดมาและแสดงถึงความ เป็นปกติ ให้เห็นในช่วงตามอายุ ตามช่วงวัย นอกจากนี้การได้รับความกระทบกระเทือนบางอย่างก็อาจทำให้เด็กไม่ยอมพูด เช่นเด็กเดินมาเจอพ่อกับแม่กำลังทำกิจกรรมอย่างว่าแบบในAv Subthai หรือบางทีก็ถูกทำร้ายร่างกาย ชุดนี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อจิตใจอย่างมาก

 

การเลี้ยงดูมีส่วนสำคัญเช่นกันที่ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก เช่น การเลี้ยงดูลูกด้วยเทคโนโลยี ยกตัวอย่าง ได้เรียนรู้การสื่อสารจากแท็บเล็ต หรือ โทรทัศน์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นปกติ พัฒนาการในด้านภาษาการพูดของเด็กโดยตรงแต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการในด้านต่างๆ และยังเสี่ยงที่เด็กจะเข้าไปพบกับAv Subthaiออนไลน์โดยไม่ตั้งใจ เพราะสมัยนี้มีการยิงโฆษณาเกี่ยวกับAv Subthaiออนไลน์อยู่แทบจะทั่วไป

โดยทั่วไปเด็กวัย 0 -​ 7 ปีการเล่นและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งจะมีความสำคัญมากจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารและการตอบสนอง ส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดี ถ้าหากเด็กขาดการเล่นก็จะส่งผลต่อการพัฒนาในทุกด้าน แนวทางในการรักษา จะมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักการเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นหลัก ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆรวมถึงการพูดและการสื่อสาร ถ้าจะทำการประเมินระดับพัฒนาการของเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามลำดับต่อไป พ่อแม่อยากเอาแต่ดูAv Subthaiควรหันมาสนใจพัฒนาการของลูกด้วย

การรักษานอกจากแพทย์และผู้ปกครองจะมีความสำคัญมาก และขณะที่เด็กอยู่บ้านนั้นพ่อกับแม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการช่วยสร้างพัฒนาการของเด็กร่วมด้วย